Uudised

Täna Tartus algaval kahepäevasel Eesti-Hollandi autismisümpoosionil “Ole arusaadav!” saavad kokku autismivaldkonna spetsialistid Eestist ja Hollandist. Viiendat korda toimuval üritusel räägitakse erinevatest õpetamise meetoditest ja jagatakse kogemusi autismispektri häirega laste arendamisel. Igal teisel aastal toimuvat sümpoosioni ootavad Eesti spetsialistid pikisilmi.

Eesti Autismiühingu juhatuse esinaine Marianne Kuzemtšenko: „Sümpoosioni korraldame koostöös Blankers & Hage ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga. Oleme tänulikud mõlemale partnerile sedavõrd tõhusa ja panustava koostöö eest. Tänu Blankers & Hage´le oleme leidnud kõigile sümpoosionidele asjatundlikud ja huvitavad lektorid Hollandist, kes toovad meieni kaasaegseid teadmisi ja oskusi. Eesti-poolsete lektorite ja oskusteabe vahendamine spetsialistidele on kinnitanud ka meile endile, et oleme üsna kenasti kursis arengutega autismivaldkonnas Euroopas. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ruumid on kaasaegsed ja sobivad sellisel tasemel ürituste korraldamiseks väga hästi, samuti on kõrgkool panustanud oma spetsialistide teadmiste ja oskustega.” Loe edasi »

Viimastel aastatel on Eesti noortevaldkonnas pööratud palju tähelepanu erivajadustega ja vähemate võimalustega noortele, et pakkuda neile võrdseid võimalusi osalemiseks. Samas jõuab neist noortest vaid väga väike osa rahvusvahelistesse projektidesse.

Kutsume teid infoseminarile kaasa mõtlema ja panustama, et luua sild noorte ja mitmete rahvusvaheliste võimaluste vahel, mis kõigile noortele avatud. Infoseminarid toimuvad 19.05 (Tallinn) ja 26.05 (Tartu) kell 10.00-16.00.

Loe edasi »

Olete lahkelt oodatud 6. aprillil kell 18:00-20:00 GO Hotelli kohvikus “Perroon” (Toompuiestee 37, Tallinn 10133 GoHotel Shnelli I-korrus) toimuvale teisele seminarile “Eetiline hotell Albergo Etico kogemuse näitel”.

27.09-01.10 aastal 2016 käis 12-liikmeline erinevate erivajadustega inimeste grupp koos abilistega Itaalias Asti linnas tutvumas erivajadustega inimesi tööle rakendavas hotellis “Albergo Etico”. Antud hotelli intelektipuudega töötajaid valmistatakse ette tööks hotellis või restoranis läbi Iseseisvuskooli.

Seminaril kuulame Itaalia hotell “Albergo Etico” asutaja ettekannet mudeli praegusest käekäigust ja tulevikuplaanidest, Eesti aktiivsete erivajadustega noorte ühingu “Iseseisvus kuubis” tegevuse ülevaadet ja meie hotelli maastiku eksperti. Seminari lõpus arutame üheskoos antud mudeli ülevõtmise võimalusi ja rakendamist Eestis.

Ligipääsetavuse info: ligipääsetav ratastooliga ja olemas on invatualett.

Üritusel osalemiseks ja lisaküsimuste korral palume pöörduda gretekangur@gmail.com või jako.stein@gmail.com

Facebooki kasutaja saab registreeruda eelneva asemel ka siin https://www.facebook.com/events/1405244192870988

6. aprillil toimub Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis Tallinna raamatumessi raames kirjandusfoorum “Kui lugeda on raske…”.

Foorumil uuritakse, missugused võimalused on lugemiseks neil, kel see tegevus raskendatud on. Asjatundjad kõnelevad sellest, mida toob endaga kaasa nägemispuudega inimesi puudutav Marrakeši leping ning mida on tehtud Eestis ja Soomes nägemisprobleemidega inimestele raamatute kättesaadavaks muutmisel. Foorumile oodatakse raamatukogutöötajaid, sotsiaaltöötajaid, tugiisikuid, emakeeleõpetajaid, kirjastajaid, autoreid ja kõiki teisi, keda see teema kõnetab. Foorumi kava: http://estbook.com/tallinna-raamatumess/kui-lugeda-on-raske/

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse avab taas oma uksed, et huvilised saaksid tutvuda maja, sealsete õppimisvõimaluste ning muude teenustega, mida Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus pakub.

Oodatud on nii tulevased õppijad, nende vanemad, sotsiaalvaldkonna spetsialistid, tööandjad kui kõik teised, kes Astangu tegemiste vastu huvi tunnevad.

PÄEVAKAVA:
kell 10:00 – 14:00 Infolaat aulas, kus on võimalik:
– saada infot õppimisvõimaluste kohta Astangul
– saada infot rehabilitatsiooniteenuste kohta Astangul
– mängida mängu “Reis tööle”
– osta Astangu tooteid
– saada infot HAMETi kohta…
– saada infot Jobpicsi kohta
– proovida, kuidas on liikuda ratastoolirajal Loe edasi »

Eestis on umbes 100 000 inimest, kellest klientidena on seni vähe räägitud – vähenenud töövõimega inimesed. Õigupoolest on paljud ettevõtted seni pööranud soodustuste näol tähelepanu muuhulgas (töövõimetus)pensionäridele, ent paljud neist ei kasuta varsti enam pensionitunnistust. Olukord pakub uusi võimalusi ja nõuab teenuste pakkumise läbimõtlemist ka ettevõtjalt, kirjutab töövõimepoliitika juht Arne Kailas.

Kui olete pakkunud soodustusi pensionäridele, kaasa arvatud töövõimetuspensionäridele, siis tõenäoliselt soovite teha seda ka edaspidi. Sel juhul tuleb arvestada sellega, et pensionitunnistust vähenenud töövõimega inimesed varsti enam ei näita, sest see asendub töövõime kaardiga – plastikkaardiga, millel kirjas inimese nimi ja töövõime ulatus. Kuni aastani 2021 kasutavad osad inimesed pensionitunnistust ja osad uut kaarti.

Suurem kaasatus loob uusi kliente
Nagu inimestel ikka, on ka sellel kliendigrupil erinevad huvid, haridus, tervislik seisund ja sotsiaalne taust. Samas on suur osa vähenenud töövõimega inimesest jäänud seni ebaõiglaselt aktiivsest ühiskonnaelust kõrvale ja siin on põhjusi nii ühiskonna hoiakutes, ligipääsetavuses kui ka majanduslikus toimetulekus. Näiteks, 2015. aastal läbi viidud küsitluse järgi tunnetab 81% Eesti elanikest eelarvamuslikku suhtumist vähenenud töövõimega inimestesse. Loe edasi »

Kutsume Teid osalema Nordplus kaasava täiskasvanuhariduse projekti „B + Inclusive – Adult Education for All“ ja Kodanikuühiskonna nädala raames toimuval

kaasava täiskasvanuhariduse seminaril

24.11.2016. kella 11:00-15:00

Eesti Puuetega Inimeste Kojas, Toompuiestee 10, Tallinn.

Seminar on suunatud täiskasvanukoolitajatele, õppejõududele, lektoritele, koolituste korraldatele.

Registreerimislink osalemissoovi kinnitamiseks asub SIIN  ja on aktiivne kuni 10.11.2016 (kaasa arvatud).

Juhime tähelepanu, et osalejate arv on piiratud, seega palun teavitage  seminari korraldajat kindlasti kui olete küll registreerunud, kuid ei saa kohale tulla. Teie koha üle võib keegi teine õnnelik olla!

Seminari kutse ja päevakava: Kaasava täiskasvanuhariduse seminari kava

Kontakt ja lisainfo:
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Tel: 661-6614, 6616629
e-mail: epikoda@epikoda.ee

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit korraldab koostöös Itaalia hotelli Albergo Etico’ga seminari „ Puudega inimeste töötamine ja töökorraldus Albergo Etico hotelli näitel, mis toimub Itaalias Asti linnas, 27. september 2016 – 01. oktoober 2016.

Hotell Albergo Etico asub Põhja-Itaalias Asti linnas, kus juhataja Alessandro Toselli on algatanud huvitava kontseptsiooni hotelliäris – Albergoetico. Hotellis töötavad puudega inimesed, kes igapäevaselt seda ettevõtet peamiselt pööritavad. 2009.a alguse saanud  “Albergo Etico” organisatsioon veab lisaks hotellile ka Tacabanda restorani ning vaimupuudega noortele  iseseisvaelu oskusi õpetavat akadeemiat “Academy of the Independence”.

Lähemalt võib vaadata infot hotelli kodulehelt: http://www.albergoetico.asti.it/

PROJEKTI EESMÄRK:  koguda teadmisi ja kogemusi, kuidas luua ning majandada hotelli, mille personal koosneb peamiselt erivajadusega inimestest. Saadud kogemust rakendada Eestis, luues hotelli, mille kõrval on abistatud elamine suure abivajadusega aktiivsetele erivajadusega inimestele.

Korraldajate poolt oodatakse Eestist osalema 6-8 inimest, kellel on soov  Eestis luua võimalused puudega inimestele töötamiseks , elamiseks (toetatud elamine) ja iseseisvaks eluks.

Osalejate koolitus-, reisi- ja majutuskulud makstakse kinni korraldajate poolt.

Kandideerimiseks õppereisile palutame esitada CV koos motivatsioonikirjaga (2000 – 3500 tähemärki) elektrooniliselt aadressile: jyri.lehtmets@gmail.com hiljemalt 21. aug 2016. Motivatsioonikirjas  palume välja tuua põhjenduse oma sobivuse kohta ja motivatsiooni seminaril osaleda ning kirjeldada lühidalt, kus ja kuidas on seminaril omandatud teadmisi võimalik kasutada ja teistega jagada.

Kandideerima on oodatud ka teiste puudeliikide esindajad, st mitte ainult liikumispuudega inimesed.

Lisainfo: Jüri Lehtmets,  jyri.lehtmets@gmail.com tel 5663 8752

Enamik inimesi peab loomulikuks, et nad saavad kasutada ühistransporti, surfata internetis või vaadata televiisorit, kuid puudega inimese jaoks võivad kõik need tegevused jääda kättesaamatuks. Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud strateegias, mille eesmärk on tõkked kõrvaldada, kirjeldatakse, kuidas EL ja liikmesriigid saavad julgustada puudega inimesi oma õigusi kasutama.

Näiteks  hõlmavad vastuvõetavad meetmed liikmesriikide väljastatud, puuet tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ning riigihangete ja riigiabi eeskirjade standardiseerimise edendamist võimaldamaks nende sihipärasemat kohaldamist. Arutletakse, kas tuleks teha ettepanek „Euroopa ligipääsetavuse akti” kohta, et arendada edasi juurdepääsetavate toodete ja teenuste ühtset turgu.

„Et täieõiguslikult osaleda ühiskonnaelus ja majandustegevuses, peab puudega inimestel olema lihtsam juurdepääs üldkasutatavatele hoonetele ning ühistranspordi- ja digitaalteenustele“.

Selle saavutamiseks on võimalus töötada Euroopa tasandil välja juurdepääsetavate toodete ja teenuste standardid ning kasutada juurdepääsetavate üldkasutatavate hoonete ehitamiseks riigihankeid.

Takistuste kõrvaldamine ei ole ainult ühiskondlik ülesanne, vaid aitaks luua turul uusi võimalusi. Näiteks selgus Ühendkuningriigi Riikliku Pimedate Instituudi uuringust, et ühe supermarketiketi tehtud 35 000 naela suurune investeering sellesse, et muuta nende veebisait puudega inimestele juurdepääsetavaks, tõi aastas 13 miljonit naela lisatulu. Saksamaal korraldatud uuringust selgus, et kui ehitistele oleks parem juurdepääs, reisiksid puudega inimesed rohkem. Saksamaa turismitööstuse käive suureneks sellest tulenevalt 620 miljoni kuni 1,9 miljardi euro võrra.

Hea algatus avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks puuetest ja juurdepääsuvõimaluste olulisusest on olnud juurdepääsetava linna tiitli andmine.

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös projekti “Paneme seaduse kehtima!” partneritega, kelledeks on Eesti Disainerite Liit, Eesti Maaomavalituste Liit, Eesti Kunstimuuseum, MTÜ Eesti Purjelaevad, Islandi Disainikeskus ja Põhjamaade Liikumispuuetega Inimeste Liit, kutsub valdkonnast huvitatud asutuste ja organisatsioonide esindajaid osalema 3. märtsil 2016. a. projekti lõpuseminaril – „Seadused ja nende elluviimine. Kuidas edasi?“ Eesti Puuetega Inimeste Kojas, Toompuiestee 10 Tallinnas. Loe edasi »

Kutsume Teid osalema eakate pikaajalise hoolduse teemalisel töötoas, mis toimub rahvusvahelise projekti SUSTAIN raames, milles Poliitikauuringute Keskus Praxis osaleb. Projekti kohta saab lähemalt lugeda eesti keeles siit ja inglise keeles siit.

Töötoa eesmärk on pakkuda välja ja koos arutada konkreetseid lahendusi, kuidas parandada Eestis eakate pikaajalise hooldusega seotud teenuste kvaliteeti. Sobivamaid ideid asutakse Eestis SUSTAIN projekti raames rakendama kahes Eesti asutuses (Alutaguse Hoolekeskus ja Medendi).

Töötuba toimub 25. veebruaril Poliitikauuringute Keskuses Praxis (Tornimäe 5, III korrus, Tallinn), kell 10:00-16:30.

Väljapoolt Tallinna saabuvatele osalejatele kompenseeritakse soovi korral transpordiga seotud kulutused. Selleks tuleb esitada vastav avaldus koos kuludokumentidega.

Palun andke meile teada oma osalemissoovist hiljemalt 18.veebruariks vastates e-kirjale teatega “Osalen” või e-registreerimisega siin.

Laura Aaben
Tervisepoliitika analüütik
Poliitikauuringute Keskus Praxis
Tornimäe 5, Tallinn, 10145
Telefon 640 8007
E-post: laura.aaben@praxis.ee