Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) esitleb täna, 1 märtsil kell 14.00 ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“. Eesti ratifitseeris konventsiooni 2012. a ja esitas esimese riikliku aruande ÜRO-le 2015. a. Kuna riigi aruanne keskendus õigusruumi analüüsile ega kajastanud niivõrd puuetega inimeste õiguste kaitse igapäevast praktikat konventsiooni täitmisel, koostas EPIKoda variraporti. Loe edasi »

Rahvusvahelisele konverents „Euroopa ligipääsetavuse direktiiv – muudame ligipääsetavuse reaalsuseks“ toimus 6. oktoobril Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ja 7. oktoobril Tallinnas Hotell Park Inn hotellis.

Euroopa Ligipääsetavuse direktiivi eelnõu keskendub e-teenuste nagu e-kaubandus, makseterminalid, piletimüügi- ja registreerimisautomaadid, telerid ja teleprogrammid, e-raamatud, nutiseadmed jm ligipääsetavusele. Tegemist on Euroopa Komisjoni ettepanekuga luua õigusakt, mis muudaks Euroopa Liidus pakutavad e-tooted ja e-teenused puuetega inimestele ligipääsetavamaks. Loe edasi »

MTÜ Kakora eestvedamisel, Eesti Töötukassa ja Kultuuriministeeriumi toetusel on valmis saanud
väljaanne “Sündmusi kõigile! Käsiraamat ligipääsetava ja mitmekülgse kultuuriürituse korraldamiseks”

http://www.kakora.sarasyl.com/et/Kultuur/K%E4siraamat.pdf Loe edasi »

Nutikate lahenduste vähese kasutamise tõttu jääb nii Eestis kui mujal maailmas aktiivsest ühiskonnaelust kõrvale palju inimesi, kes sooviksid õppida, töötada, käia iseseisvalt poes, kasutada ühistransporti, saada osa kultuurisündmusest ja uudisruumist. Ligipääsetavust tagavad erilahendused on aga enamasti kulukad nii riigile, ettevõtjale kui ka inimesele endale, kirjutab sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik Eha Lannes.

Selleks, et aidata erivajadustega inimestel – puudega inimestel, aga ka näiteks eakatel, ajutise terviseprobleemiga või lapsevankriga liikuvatel inimestel – ühiskonnaelus täiel määral osaleda, otsime Euroopa Liidus (EL) võimalusi, kuidas  muuta mitmed infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tooted ja teenused kättesaadavamaks ühtsete ligipääsetavuse nõuete abil.

See tähendab, et nii Eestis kui ka teistes EL-i riikides peaksid näiteks panga- ja piletiautomaadid muutuma ligipääsetavaks ka ratastooliga, andma hääljuhiseid vaegnägijatele ja võimaldama muuta ekraanil oleva kirja suurust. Tulevikus peavad kõikides EL-i riikides kehtima ühtsed nõuded selleks, et muuta telefoni-, audiovisuaalmeedia, reisijateveo ning pangandusteenused, aga ka e-raamatud ja e-kaubanduse erivajadustega inimestele lihtsamini kasutatavaks. Loe edasi »

Alates 12. septembrist on erivajadusega Tallinna linna elanikel võimalik oma eluruumi kohandamiseks toetust taotleda kodukohanduse pilootprojektist. Kodukohanduse pilootprojekt, mille käigus kohandatakse eluruum vähemalt 45-le erivajadusega Tallinna elanikule toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Tallinna linna koostöös. Projekti eesmärgiks on tagada erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

„Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskus on aastaid erivajadusega inimesi nõustanud ja koostanud eksperthinnanguid keskkonnakohanduse teostamiseks, ent sageli on jäänud reaalne kohanduse teostamine inimestel raha puudumise taha. Meil on hea meel, et nüüd on võimalik neil, kellel varem selleks ressursse pole olnud, kohanduste jaoks ka toetust taotleda,“ sõnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse direktor Mari Rull.

Taotlusvoor avatakse 12. septembril ning taotlused tuleb esitada hiljemalt 11. oktoobril. Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui taotlus esitatakse enne taotluste vastuvõtmiste alguskuupäeva või kui taotlus esitati pärast taotluste esitamise tähtaega. Taotlused registreeritakse saabumise aja järgi ning järjekorra loomise aluseks on taotluste saabumise aeg.

Pilootprojektis on maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta 4500 eurot, täpne summa sõltub kohanduse vajadusest. Kohanduse vajadust hindab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse spetsialist koduvisiidi käigus.
Juhul, kui kodukohandust vajavad inimesed elavad koos ühes trepikojas/korteris ja soovivad sama kohandust, on soovitatav neil täita eraldi taotlused ja esitada need koos ühes ümbrikus, et töödega saaks alustada samaaegselt. Loe edasi »

Mare Naaber annab teada, et Sotsiaalministeerium koostöös Astanguga on otsustanud alustada kodukohanduse projekti aluseks oleva toetuse andmise tingimuste käskkirja muutmist. Sellega seoses lükkame avalduste vastuvõtmise edasi kuniks on olemas uued toetuse andmise tingimused.

Põhjuseks on soov vaadata kodude kohandamist koos kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste arendamise toetamisega, mis on planeeritud avanema 2016. aasta kevadest, vähendada kodukohandamise projekti administreerimiskulusid ning anda inimestele enam võimalusi oma kodu kohandamist juhtida.

Uuest avalduste vastuvõtmise kuupäevast teavitame teid aegsasti ning kõige ajakohasem informatsioon on leitav aadressilt: http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/kodukohandus/.

Vabandades ebamugavuste pärast ja soovides kaunist uut alanud aastat!

Mare Naaber
kodukohanduse projekti juht
project manager
Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus
Center of Disability Related Information and Assistive Technology
www.abivahendikeskus.astangu.ee
tel: +372 687 7232
mob: +372 56 847 577
mare.naaber@astangu.ee

Algab projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus käivitab 2016. aastal projekti, mille eesmärk on kohandada viie aasta jooksul vähemalt 2000 erivajadustega inimese kodu kõikjal Eestis.

2016. aasta algusest alustatakse pilootprojekti Tallinnas eesmärgiga kohandada 100 inimese kodu ning valmistuda teenuse osutamiseks üle Eesti. Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi poolt rahastatava projekti eesmärk on aidata tegevuspiiranguga inimestel luua endale paremad võimalused õppimiseks ja töötamiseks. Pilootprojekti käigus võetakse vastu avaldusi nende inimeste kodude kohandamiseks, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinna linn.

Täpsem info on peagi kättesaadav aadressil http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/kodukohandus/. Kohanduse vajadust hinnatakse esitatud avalduse ja koduvisiidi põhjal. Ühe kohanduse hüvitatav maksumus on kuni 4500 eurot, täpne maksumus sõltub kohanduse hinnatud vajadusest.

Avalduste vastuvõtt Tallinna elanikelt algab 4. jaanuarist 2016 ja toimub jooksvalt.

Alates 2016. aasta teisest poolest algab avalduste vastuvõtt kõikjalt Eestist, mille kohta jagatakse täiendavalt infot. Lisainfo projekti meeskonnalt telefonil 687 7232 või aadressil kodukohandus@astangu.ee.

Projekti sihtgrupp on puudega inimesed, kelle puude kehtivusaeg on vähemalt 6 kuud.

Projekti aluseks oleva sotsiaalkaitseministri käskkirja leiab siit:https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/kodud_tat.pdf. Loe edasi »

Võrdõigusvoliniku kantselei esitleb 29. septembril avalikkusele märki SIIA SAAB. Ligipääs kõigile.

Algatuse mõte on innustada erinevaid asutusi ja sündmuste korraldajaid mõtlema erivajadustega inimeste ligipääsule kui võimalusele ja parandama oma ligipääsetavust. Selleks, et rohkematel asutustel tekiks soov midagi muuta ja ise muutuda.

Soovime kampaanias tõsta esile positiivseid näiteid, et selle kaudu teisi innustada. Meie eesmärk ja ideaal on see, et ligipääsetavaid keskkondi tekiks juurde ja praegune olukord paraneks.

Kutsume erinevaid asutusi – kontserdimajasid, kaubanduskeskusi, koole jne – pöörama tähelepanu oma ligipääsetavusele ja liituma märgiga SIIA SAAB. Ligipääs kõigile või alamärkidega: SIIA SAAB ratastoolis; SIIA SAAB vaegnägija; SIIA SAAB vaegkuulja; SIIA SAAB lihtsas keeles.

Lisast leiate materjali, mis tutvustab märgi filosoofiat ja kasutamise viise.
Koos teie toetusega on suurem võimalus, et meie igapäevane keskkond liigub suurema ligipääsetavuse suunas!

SIIA SAAB. Ligipääs kõigile. märgi tutvustus
Heade soovidega
Mari-Liis Sepper
võrdõigusvolinik

Võrdõigusvoliniku kantselei kutsub teid 24. septembril kell 14.00 – 16.00 teavituskampaania SIIA SAAB tutvustusele Eesti Puuetega Inimeste Kojas.

Alustame septembri lõpus ligipääsetavuse teavituskampaaniat, mille mõte on innustada erinevaid asutusi ja sündmuste korraldajaid mõtlema erivajadustega inimeste ligipääsule kui võimalusele ja parandama oma ligipääsetavust. Selleks, et rohkematel asutustel tekiks soov midagi muuta ja ise muutuda.

Soovime kampaanias tõsta esile positiivseid näiteid, et selle kaudu teisi innustada. Meie eesmärk ja ideaal on see, et ligipääsetavaid keskkondi tekiks juurde ja praegune olukord paraneks.

Kutsume erinevaid asutusi – kontserdimajasid, kaubanduskeskusi, koole jne – pöörama tähelepanu oma ligipääsetavusele ja liituma märgiga SIIA SAAB. Ligipääs kõigile või alamärkidega: SIIA SAAB ratastoolis; SIIA SAAB vaegnägija; SIIA SAAB vaegkuulja; SIIA SAAB lihtsas keeles.

Kampaania tutvustusel:

  • räägime lähemalt kampaaniast
  • tutvustame märki SIIA SAAB. Ligipääs kõigile ja alamärke
  • räägime, mida tuleb märgi saamiseks teha
  • vastame teie küsimustele

Üritusel on viipekeelne tõlge!

Palun jagage kutset oma organisatsiooni liikmetele. Tutvustusel osalemisest andke teada aadressil nele.meikar@svv.ee hiljemalt 22. septembriks.

Koos teie toetusega on suurem võimalus, et meie igapäevane keskkond liigub suurema ligipääsetavuse suunas!

Ootame teid väga!

Lugupidamisega
Mari-Liis Sepper
võrdõigusvolinik
võrdõigusvoliniku kantselei

Eesti Puuetega Inimeste Koda korraldab 9. juunil 2015 Tallinnas Kultuurikatlas konverentsi „Kasutajasõbralik keskkond kõigile!“, mille eesmärgiks on tõmmata tähelepanu ligipääsetavusele, tehes seda laiemalt – läbi Universaalse disaini. Universaalse disaini eesmärk on edendada kaasava elukeskkonna rajamist, mis lahendaks palju rohkemate inimeste kui ainult puuetega inimeste toimetuleku probleemid, sealhulgas on eakad, lastega pered, ajutiselt liikumistakistusega inimesed, turistid jne.

Konverents on seotud Eesti Puuetega Inimeste Koja alates 2014.a. märtsi algusest elluviidava projektiga „Kasutajasõbralik keskkond kõigile!“. Projekt keskendub ka informatsiooni levitamisele Disain kõigile/Universaalne disain valdkonnas, kus olulisel kohal on tellija, disainer/arhitekt ja vajalike kooskõlastuste väljastajad.

Tänaseks on selgeks saanud, et kumbki osapool, ei kasutaja ega spetsialist, „hea keskkonna” loomisega üksi hakkama ei saa. Otsime viise, kuidas looja-kasutaja vastuolu ületada, kuidas kaks poolust koos tegutsema panna. Sihiks on teadja ja teavitatava, tegija ja tegevuse tulemuste kasutaja, subjekti ja sihtrühma kokkuviimine ja ühiselt tegutsema panemine.

Vabaühenduste Fondi projekti konverents “Kasutajasõbralik keskkond kõigile!”, on konverents neile, kes antud teemat erinevates Eesti paikades ja erinevate erivajaduste võtmes saaksid aidata edendada.

Loe edasi »