Uudised

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“ täistekstiga on võimalik tutvuda SIIN!

Eesti ratifitseeris konventsiooni 2012. a ja esitas esimese riikliku aruande ÜRO-le 2015. a. Kuna riigi aruanne keskendus õigusruumi analüüsile ega kajastanud niivõrd puuetega inimeste õiguste kaitse igapäevast praktikat konventsiooni täitmisel, koostas EPIKoda variraporti. EPIKoja 25. aastapäevaks valminud variraport toetub teadus- ja tõenduspõhistele allikatele, puudeorganisatsioonide eestvedajate intervjuudele ning ekspertarvamustele. Mahukas raport analüüsib puuetega inimeste õiguste kaitset sotsiaal-, tervishoiu-, rehabilitatsiooni-, hariduse-, töö-, juurdepääsetavuse, teovõime piiramise ja kogukonda kaasamise valdkonnas.

Head lugemist!

PRESSITEADE
31.märts 2017

Laupäeval, 1. aprillil korraldab Eesti Autismiühing koos Pärnu Toimetulekukooliga Pärnus teabepäeva „Räägime autismist“, tähistamaks rahvusvahelist autismiteadlikkuse päeva.

Eesti Autismiühingu esinaise Marianne Kuzemtšenko sõnul soovitakse teabepäevaga juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et autismispektri häired on diagnoos, mida on kõrvalseisjatel sageli raske mõista ja aktsepteerida. “Autismispektri häiretega inimeste diagnoosist tulenevad probleemid väljenduvad sageli ümbritsevatele inimestele arusaamatult ja neid inimesi ei püütagi mõista. Autismi väljendusvormid ja raskusastmed on igal inimesel erinevad. Ühiskond saab pakkuda rohkem mõistmist ja seeläbi ka tuge nii autismispektri häirega inimestele kui ka nende peredele. Pärnu Toimetulekukool on pakub sobivat ja võimetekohast õpet autismiga lastele ning nende kogemuse jagamine koos erinevate autismivaldkonna spetsialistidega aitab vanematel saada uusi teadmisi”. Loe edasi »

Enam kui kolm aastat suuremate haiglate juures töötanud vaimse tervise kabinettidest on abi saanud tuhanded lapsed ja noored, kirjutab  SA TÜK psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuse vanemõde Ruth Tohvre.  

2013. aastal hakkasime ellu viima oma pikaaegset unistust luua süsteem, mis aitab parandada lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavust. Tänu sellele ei pea inimesed enam esmase psühhiaatrilise abi saamiseks sõitma Tartu, Tallinna või Viljandi Psühhiaatriahaiglatesse, vaid seda saab kiiremini ja oma elukohale lähemalt. Norra projektide toel töötavad praegu suuremate haiglate juures vaimse tervise kabinetid, mis asuvad Põlva Haiglas, Lõuna-Eesti Haiglas, Valga Haiglas, Ida-Viru Keskhaiglas ja Narva Haiglas.

Alates 2014. aasta sügisest töötanud vaimse tervise kabinettidesse pöördumiste sagedus on aasta-aastalt kasvanud. Praegu pöördub sinna erinevate probleemidega aastas üle 1000 esmase patsiendi. Peamised pöördumise põhjused on käitumisega seotud probleemid (koolis, lasteaias) ning noorukitel esinevad meeleolu- ja emotsionaalsed probleemid. Lisaks esineb ka õpiraskusi ning üha enam julgetakse pöörduda sõltuvusprobleemide korral. Igas kabinetis aitavad noori väljaõppe läbinud spetsialistid ehk vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja, psühholoog ja lisaks toetab meeskonda ka arst-konsultant. Loe edasi »

Iga neljas täiskasvanu kogeb aastas mõnda vaimse tervise probleemi ja ligikaudu viiendikul lastest ning noortest esineb vaimse tervise häireid, mis vajavad spetsialisti abi. See tähendab, et just praegu võib keegi sinu perest, sõpradest või töökaaslastest vaevelda tõsise probleemi küüsis, kirjutab sotsiaalministeeriumi rahvatervise programmijuht Elis Haan.

Siiski on enamik sagedamini esinevatest vaimse tervise probleemidest ennetatavad ja iga inimene saab oma vaimset tervist positiivselt toetada ning vajalikku abi leida. Selleks on loodud vaimse tervise teemalised veebikeskkonnad peaasi.ee ning enesetunne.ee, vaimse tervise keskused ja kabinetid, kuhu inimesed saavad pöörduda.

Abi otsimist takistab valehäbi
Faktum & Ariko viis sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi uuringu „Teadlikkus, hoiakud ja suhtumised vaimsesse tervisesse“, millest selgus, et 52% Eesti elanikkonnast oma vaimset tervist ja heaolu heaks ning üle poole Eesti elanikest on vaimse tervise parandamise eesmärgil viimase aasta jooksul oma elustiili muutnud. Näiteks on nad tõstnud oma liikumisaktiivsust ja muutnud ellusuhtumist. Loe edasi »

Sotsiaalministeerium
Pressiteade
15. detsember 2016

Sotsiaalministeerium edastas täna rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks erihoolekande asutuste kaasajastamise investeeringute kava. Kokku on plaanis investeerida 1312 teenuskoha loomisse.

„Psüühikahäiretega inimestel peab olema ligipääs teenustele ja tööturule ning võimalus osaleda ühiskonnas selle väärika liikmena,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Erihoolekande kaasajastamine on üks olulisi sotsiaalvaldkonna reforme, millega toetatakse psüühikahäirega inimeste aktiivsust ja osalemist ühiskonnaelus.“

Investeeringute kava elluviimisel reorganiseeritakse 1111 teenuskohta ning luuakse 201 uut kogukondlikku teenuskohta üle Eesti. Taotlusi psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomiseks sai sotsiaalministeeriumile esitada augusti lõpuni. Õigeaegselt laekus 36 taotlust. Projekte hindas kuueliikmeline valikukomisjon ning sotsiaalministeerium pani selle põhjal kokku investeeringute kava, mis esitatakse lõpuks valitsusele kinnitamiseks. Loe edasi »

Esmaspäeval 7. novembril kell 14:00 toimus Tallinnas Salme Kultuurikeskuses ajakirja Vaimupuu fotokonkursi lõpetamine, parimate fotode autorite autasustamine ning rändnäituse avamine. Seekordse fotokonkursi teema oli „Ise tehtud – hästi tehtud!“

Pere, sõbrad, naabrid, toetajad ja kaasteelised – need on inimesed, kellega me tähistame oma elus olulisi sündmusi, ühe toreda konkursi ja sellest osavõtjate tunnustamine kuulub kindlasti nende hulka.

Kui inimeste puhul võib juhtuda, et aastate lisandumine ei valmista alati rõõmu, siis fotokonkursile lisavad aastad väärikust, usaldust ja tõsiseltvõetavust.

Loe edasi »

VATEK korraldab vaimse tervise kuu raames “Vaimse tervise messi 2016″.
Messi põhifookus  on “Psühholoogiline ja vaimse tervise esmaabi”.

Messi päevakava:

  • 10.00 kuni 17.00 “Kohtumised messialal”. Vaimse tervise spetsialistid jagavad nõuandeid, kuidas hoida vaimset tervist ning kuhu pöörduda toetuse ja abi saamiseks. TULE KÜSI NÕU!
  • 10.15 Ettekanne “Aeg parandab kõik haavad?”. Traumaterapeut Maire Riis ning pereterapeut ja hingehoidja Naatan Haamer.
  • 11.15 kuni 12.45 diskussioon psühholoogilise esmaabi vajadusest, kogemustest ja teenustest. Vestlevad Rakvere Teatri näitleja Tiina Mälberg, vaimse tervise spetsialist ja tervisevaldkonna poliitikakujundaja. Vestlust modereerib Aivar Simmermann Moreno keskusest.
  • 13.30 kuni 16.30 Temaatilised töötoad vaimse tervise teemadel. Toimuvad praktilised töötoad vaimse tervise valdkonna päevakajalistel teemadel.
    Kuidas mul tegelikult läheb? Kuidas saab aidata ennast ja teisi?
  • 17.00 kuni 18.00 Foorumteatri etendus.

Vaimse tervise päeva eesmärk on inimeste teavitamine vaimse tervise tähtsusest ja heaolust ning selgitada uusi lähenemisviise psühholoogilise ja vaimse tervise esmaabis. Messi korraldab juba kolmandat aastat VATEK, mida juhib Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI).
Kõik vaimse kuu raames toimuvad üritused on tasuta. Mess toimub Rahvusraamatukogus, Endla tn 3, Tallinn.

Vaata lähemalt :
Messi info ja vaimse tervise töötoad
http://vatek.ee/

10.-13. oktoober avab Tallinna Vaimse Tervise Keskus taas uksed, et tutvustada huvilistele oma tööd psüühiliselt haigestunud inimeste toetamisel. Külastada saab keskuse kõiki üksusi, osaleda ise erinevates tegevustes ja gruppides, kuulata loenguid, vestelda töötajatega ja klientidega. Esinevad ka Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kogemusnõustajad, kes räägivad oma lood skisofreenia ning Aspergeri sündroomiga toimetulekust.

Vaimse tervise nädala üritused on tasuta ning avatud kõigile.

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse lahtiste uste päevade kava – pdf

Loeng (1)

Eesti Puuetega Inimeste Kojas Toompuiestee 10, Tallinnas on avatud fotonäitus Vaimupuu fotokonkursi „Sõprus“ võidutöödest.

Juba neljandat aastat toimus Vaimupuu fotokonkurss, mis on ellu kutsutud eelkõige selleks, et tuua vaimupuudega inimesed toast välja, vaatama elu ja maailma teistmoodi – läbi kaamerasilma. Fotode lavastamisel võib kasutada teiste abi ja nõuandeid, aga pildistama peab vaimupuudega inimene. Igal aastal on fotokonkursil uus teema. Tänavu oli selleks „Sõprus“. Fotosid saabus üle Eesti ja seekord isegi Leedust.

Vaimupuu on ajakiri vaimupuudega inimestele, nende lähedastele, sõpradele ja kõigile teistele, keda vaimupuudega inimeste elu puudutab. Ajakiri Vaimupuu püüab olla võimalikult optimistlik, näidates, et vaimupuudega inimeste elus on palju sellist, millest rõõmu tunda. Meil on palju väga häid koostööpartnereid vaimupuudega inimeste tugikeskuste seas, kellega koos korraldame üritusi ning kelle üritusi kajastame ka ajakirjas Vaimupuu.

Et oma lugejateni paremini jõuda, on tekstid Vaimupuus lihtsad, lühikesed ja kergesti mõistetavad. Kasutame oma töös üle Euroopa tunnustatud lihtsustatud keele reegleid. Võimalusel ja vajadusel lisame artiklile spetsiaalse lihtsustatud keele kastikese.

Vaimupuu peatoimetaja ja kõikide ettevõtmiste hing on Janek Muru, liikumispuudega noormees, kelle raskest lapsepõlvest ja lastekodust väljasaamisest on olnud juttu ka ajakirjanduses, temast on tehtud dokumentaalfilm „Kuhu lähed, Janek?“ ja telesaade sarjast „Sa ei ole üksi“. Septembris ilmus Janek Muru jaKerttu Rakke (kes on ajakirjas Vaimupuu keeletoimetaja) ühine raamat, Janek Muru elulugu „Pimedusest välja“. See on karm, ent optimistlik õnneliku lõpuga lugu, mis räägib lähemalt ka ajakirja Vaimupuu sünnist ja kasvamisest.

Ajakirja Vaimupuu tegemistest saab lugeda veebis www.vaimupuu.ee ja Facebookis Vaimupuu lehel.