Uudised

EPIKojal on ilmunud septembrikuu uudiskiri! 

Uudiskirja saajatega on võimalik liituda ning varasemaid uudiskirjad saab lugeda SIIT!

 

 

 

EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA UUDISKIRI

JUUNI 2017

Hea lugeja!

Sinu ees on Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) päris esimene uudiskiri, kuhu oleme koondanud puuetega ja erivajadusega inimesi puudutava olulise info. Nii sellest ja järgnevatest uudiskirjadest leiad palju põnevat nii EPIKoja, meie liikmete kui ka koostööpartnerite tegemistest, olulistest sündmustest ja huvitavatest persoonidest. Lisaks hoiame kursis ning vahendame sotsiaal-, haridus- ja tervishoiusüsteemi olulisi muudatusi. Mõnusat lugemist!

OLULINE

Tööealised inimesed puude tuvastamise ajaks sotsiaaltoetusest ilma ei jää

Sotsiaalkindlustusamet pikendab tööealiste inimeste puude otsuse tähtaega, et inimesed ei jääks ilma puude staatusest ega ka sotsiaaltoetusest. Tähtaega pikendatakse maksimaalselt kolme kuu võrra neil juhtudel, kus taotluste menetlemine viibib kauem kui seaduses ettenähtud.

Loe edasi

Töövõimetoetuse ettemaks üleminekul pensionilt töövõimetoetusele

Kuidas toimub töövõimetoetuse ettemaks üleminekul pensionilt töövõimetoetusele? Töötukassa selgitab!

Loe edasi

Uus Facebooki grupp aitab leida vastuseid töövõimereformiga seotud küsimustele

Eesti Töötukassa on töövõimereformiga seonduvate küsimuste jaoks loonud sotsiaalmeediasse oma grupi – ikka selleks, et küsimused saaksid võimalikult kiire ja täpse vastuse.

Liitu grupiga

Erivajadustega laste erakoolide rahastusvõimalused avarduvad

Valitsus kiitis heaks haridustaristu investeeringupõhimõtete muudatused, mille kohaselt võivad riigilt investeeringuid hariduslike erivajadustega õppuritele mõeldud koolide jaoks taotleda ka munitsipaal- ja erakoolide pidajad.

Loe edasi

Kuidas täita töövõime hindamise ja puude taotluse ühisavaldust?

Abiks on juhend!

Lae juhend alla

Ühisavalduse täitmine tundub keeruline?

Vaata juhendit lihtsas keeles!

Lae juhend alla

EPIKoja tegemised

Ajakiri Sinuga kevadnumber

EPIKoja võrgustiku ajakiri Sinuga ilmus esmakordselt 1994.aastal. Alates sellest ajast oleme järjepidevalt andnud ajakirja välja 3-4 numbrit aastas. Ajakirjal on olnud läbi aja kaks eesmärki – anda EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, puuetega inimestele ning nende peredele ülevaade tehtus-toimunust ja informeerida laiemat üldsust nii puuetega inimeste probleemidest kui ka kordaminekutest.

Sinuga ajakirja kevadnumbriga saab tutvuda meie koduleheküljel.

Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti

EPIKoda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Rohkem infot

EPIKojal on uus toetajaliige

Koja toetajaliikmete hulka on lisandunud Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) – üliõpilaskondi koondav katuseorganisatsioon, mis seisab üliõpilaste hariduslike ja sotsiaalmajanduslike huvide eest.

EÜL on EPIKoja kolmas toetajaliige

Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingu MTÜ ja

MTÜ Avitus kõrval.

Loe edasi

Tööpakkumine

Eesti Puuetega Inimeste Koda otsib oma meeskonda nõustajat, kelle peamiseks ülesandeks on nõustamisteenuse pakkumine töövõime hindamise ja puude tuvastamise menetluse küsimustes ja vaiete teemal hindamist taotlevatele inimestele ning nende lähedastele. Sobib tööle? Pane tähele, et kandideerimise tähtaeg on juba  8. juunil. Ole kiire!

Rohkem infot
Loe käsiraamatut

Käsiraamat “Teekond erilise lapse kõrval”

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis 2017 aasta alguses välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel. Esmatrükk on tänaseks otsas, kuid juuni alguses jõuab lugejani juba uuendatud kordustrükk, samuti jätkub töö venekeelse trükise väljaandmiseks.

Sündmus Vabariiklik puuetega inimeste XXII kultuurifestival

Vanemuise Kontserdimajas toimus 2.-3. juunil juba traditsioonile puuetega inimestele kultuurifestival, mis kandis järjekorra numbrit 22. Kokku astus lavale 32 kollektiivi ja üksikesinejat, kes sõitsid Tartusse kohale pea igast Eesti paigast. Osales lauljaid, tantsijaid, instrumentaliste ja näitetruppe.

Loe edasi

VÕRGUSTIK

Eesti Kurtide Liit korraldas kurtide liidu 95. juubelile pühendatud tänugala

25. mail kogunesid Eesti Kurtide Liidu majja koostööpartnerid, sponsorid ja teised toetajad, kes on aastaid toetanud kurtide kogukonna ligipääsu kommunikatsioonile hariduses ja ühiskonnas ning kurtide liidu tegevust. Sündmuse eesmärgiks oli näidata üles tänulikkust saadud toe eest, mis on aidanud kaasa kurtide liidu tegevuste jätkusuutlikkusele ja aidanud kurte integreerida kuuljate maailma. Samas soovis kurtide kogukond Eesti Kurtide Liidu 95. juubelit tähistada koos oma toetajatega.

Loe edasi

Arutelu

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit kutsub 9. juunil arutelule „Isikliku abistajaga iseseisev elu – unistus või reaalsus“

Oodatud on kõik osapooled – teenuse vajajad, teenuse osutajad, teenuse tagajad, teenuse reguleerijad jne. Arutelu eesmärk on ühiselt koos koguda mõtteid ja leida lahendused, kuidas tagada isikliku abistaja teenuse osutamine Eestis parimal viisil.

Loe edasi

KULTUUR

“Mina näen” projekt aitab pimedatel tantsupeost osa saada

Tantsupeomuuseumi projekt “Mina näen” annab 50 nägemispuudega inimesele esmakordselt võimaluse n-ö pealtvaatajate rollis taktiilsete teatmike ja peo kirjeldustõlke kaudu suvel XII noorte tantsupeost osa saada.

Loe edasi

HARIDUS

Sisekaitseakadeemia kutsub erivajadusega inimesi õppima päästekorraldajaks

Päästekorraldaja on Häirekeskuse teenistuja, kes vastab hädaabinumbrile 112 tulevatele kõnedele. Päästekorraldaja selgitab helistajaga rääkides välja, mis on juhtunud ja kui kiiresti ning kuhu on vaja välja saata kiirabi, päästjaid või politseid.

Loe edasi

Projekt „Tegus algus!“ annab huvitava elukutse!

Projekti raames on paarikümnel noorel inimesel võimalus võtta vastu põnev väljakutse: alustada tasuta õpingutega, omandada elukutse ning asuda meelepärasele tööle teeninduse või toitlustuse valdkonnas. Keskmiselt 6 kuud kestva õppe ajal pakutakse õppijatele  erialast ettevalmistust, erialast keeleõpet (kas vene või eesti keel), individuaalset nõustamist, sh karjäärinõustamist, tööklubides arendatakse tööotsimise oskusi.

Loe edasi

Emajõe kool pakub nägemispuudega inimestele uusi võimalusi

Haridusministeeriumi andmetel õpib praegu Eesti kutsekoolides vaid kuus nägemispuudega noort. Koostöös Tartu kutsehariduskeskusega loodab Emajõe kool saada eelkutseõppe kursuste abil aimu, kuidas korraldada nägemispuudega noorte õpet nii, et õpilased tahaksid ja ka saaksid kutsekoolis õppida.

Loe edasi

LIGIPÄÄSETAVUS

Esimesed erivajadustega inimeste kodud on kohandatud

2016. aasta septembris algatatud pilootprojekt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Tallinna linna koostöös, mille eesmärgiks on oluliselt parandada erivajadustega inimeste elutingimusi, on jõudnud esimeste tulemusteni. Kohandatud on esimesed üheksa kodu ning aasta lõpuks kohandatakse erivajadustega inimestele mõeldes kokku 45 kodu, mis aitavad inimestel igapäevaselt iseseisvamalt toime tulla ning ühiskonna- ja tööelus aktiivsemalt osaleda.

Loe edasi

Anna hoogu Helpific platvormile, et võimaldada erivajadusega inimestele iseseisvamat ja täisväärtuslikku elu!

Eesti sotsiaalne iduettevõte Helpific, mis loodi 2014. aastal, arendab veebipõhist tugikeskkonda inimestele, kel igapäevatoimingute tegemiseks on abilist vaja. Tänaseks on platvormi vahendusel abilise leidnud juba üle 250 erivajadusega inimese. Ettevõte lansseeris Hooandjas kampaania, et koguda lisaraha platvormi edasiarendamiseks, mis tagaks selle jätkusuutlikkuse. Aita kaasa!

Loe edasi

Ratastoolikiiged Tondi Põhikoolis

Tondi Põhikoolis võeti kasutusele erivajadustega lastele sobivad kiiged, mis kujutavad endast rihmade otsas rippuvaid platvorme, kuhu saab ratastooliga peale sõita.

Loe edasi

SPORT

Purjetamine erivajadustega inimestele

Suvel on võimalus erivajadustega inimestel minna purjetama kolmes erinevas Eesti paigas: Pärnus, Kuressaares ja Tallinnas. Purjetamine toimub paatidega, milles kapteniks võistluspurjetaja; eelnevalt kaldal juhiste ja päästevahendite jagamine.

Loe edasi

Kes me oleme?

EPIK missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 3 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 420 organisatsiooni üle Eesti.

Vaata lisa meie koduleheküljelt – www.epikoda.ee

Vaata lisaks!

Meie asukoht

Meie kontaktid

Meie sotsiaalmeedias

EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA UUDISKIRI

JUULI 2017

Hea lugeja!

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) uudiskirja oleme koondanud puuetega ja erivajadusega inimesi puudutava olulise info. Meie uudiskirjadest leiad palju põnevat nii EPIKoja, meie liikmete kui ka koostööpartnerite tegemistest, olulistest sündmustest ja huvitavatest persoonidest. Lisaks hoiame kursis ning vahendame sotsiaal-, haridus- ja tervishoiusüsteemi muudatusi. Mõnusat lugemist!

OLULINE

Eesti Puuetega Inimeste Koda avas veebikeskkonna vaba aja soodustustest puudega inimestele

Eesti Puuetega Inimeste Koda esitles juuni lõpus Tallinnas Okupatsioonide muuseumis puuetega inimestele kultuuri, spordi ja transpordi soodustusi koondavat veebikeskkonda, mis on esimene samm Euroopa puudega inimeste kaardi ettevalmistustes. Keskkond on leitav EPIKoja koduleheküljel – www.epikoda.ee/soodustused

Loe edasi

Sotsiaalse rehabilitatsiooni muudatused jõustuvad 1. septembrist

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas sotsiaalse rehabilitatsiooni muudatused, millega suunatakse raha sõidu ja majutuse arvelt senisest enam teenuse osutamisse. Muudatused jõustuvad tänavu 1. septembrist.

Loe edasi

Esmakordselt puuet taotleva laste otsuste tegemise aeg muutub kiiremaks

1. juulist muutub esmakordselt puuet taotleva lapse jaoks otsuse saamise aeg lühemaks. Otsuse puude tuvastamise osas teeb sotsiaalkindlustusamet piisavate terviseandmete korral 15 tööpäeva jooksul. Seni võttis puude taotlemise protsess, koos rehabilitatsiooniplaani koostamisega, aega keskeltläbi 88 päeva.

Loe edasi

Maailmapank soovitab Eestil märkimisväärselt suurendada pikaajalise hoolduse rahastamist

Maailmapank soovitab oma raportis Eestil märkimisväärselt suurendada pikaajalise hoolduse valdkonna rahastamist, et vastata elanikkonna vananemisest tulenevale nõudlusele.

Raport inglisekeelsena asub SIIN

Loe edasi

OLULISEKS ABIKS

Kuidas täita töövõime hindamise ja puude taotluse ühisavaldust?

Abiks on juhend!

Lae juhend alla

Ühisavalduse täitmine tundub keeruline?

Vaata juhendit lihtsas keeles!

Lae juhend alla

Infoleht Abiks töövõime hindamise taotlejale arstivisiidil

Sotsiaalministeerium on EPIKoja ettepanekul koostatud infolehe, mis oleks abiks töövõime hindamise taotlejale arstivisiidil. Infolehel on kirjas juhised, mida töövõime hindamise taotleja saab ise ära teha, et töövõime hindamise protsess ei võtaks ettenähtust kauem aega seoses puudulike andmetega tervise infosüsteemis.

Võta arsti juurde kaasa

EPIKoja tegemised

EPIKoda on ette valmistamas ligipääsetavuse teemalist konverentsi

EPIKoda koostöös Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga viib käesoleva aastal läbi KÜSKi poolt rahastatud projekti „Anname oma panuse Euroopa Ligipääsetavuse Akti edasiseks ellurakendamiseks EL nõukogu Eesti eesistumise raames“. Üheks tegevuseks projekti raames on Ligipääsetavuse teemaline konverents, mis toimub 6.-7. oktoobril 2017 Narvas ja Tallinnas. Konverents on Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ametlikus programmis.

Loe edasi

EPIKoda võõrustas juuni lõpus Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi EDF tegevkorralduskomitee liikmeid

29. juunil toimus EDF koosolek ja 30. juunil osalesid külalised ka Euroopa puuetega inimeste kaardi veebikeskkonna avamisel ja need, kelle reisiplaanid lubasid said osa ka tantsupeo peaproovist. Samuti leiti aega, et  arutada sügisel toimuva Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise raames korraldatava Ligipääsetavuse konverentsi kava ja logistilisi lahendusi.

Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti

EPIKoda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Rohkem infot

EPIKoja maja puhkab juulis

Anname teada, et Eesti Puuetega Inimeste Koja maja Toompuiestee 10 I korrus on 3.-30. juulini 2017 suletud ning tegevmeeskond viibib puhkusel või töötab distantsilt. Sel perioodil saab meiega kõige kiiremini ühendust läbi EPIKoja üldmeili epikoda@epikoda.ee. Jälgi infot ka meie koduleheküljelt või sotsiaalmeediast.

Loe käsiraamatut

MEIE TRÜKISED

Käsiraamat “Teekond erilise lapse kõrval”

EPIKoda andis 2017 aasta alguses välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel. Esmatrükk on otsas, kuid augusti alguses alustame uuendatud kordustrüki jaotamist kõigile soovijatele, samuti jätkub töö venekeelse trükise väljaandmiseks.

Ajakiri Sinuga

EPIKoja võrgustiku ajakiri Sinuga ilmus esmakordselt 1994.aastal. Alates sellest ajast oleme ajakirja andnu välja 3-4 numbrit aastas. Ajakirjal on olnud läbi aja kaks eesmärki – anda EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, puuetega inimestele ning nende peredele ülevaade tehtus-toimunust ja informeerida laiemat üldsust nii puuetega inimeste probleemidest kui ka kordaminekutest.

Sinuga ajakirja viimase ja varasemate numbritega saab tutvuda meie koduleheküljel.  Väljavõtteid viimasest ajakirjast leiab ka sellest uudiskirjast.

VÕRGUSTIK

Kui kohtad nägemispuudega inimest

Linnapildis ei kohta pimedat inimest just sageli. Paraku on just linnaruumis palju takistusi, mis nägemispuudega inimese iseseisvat liiklemist ei soosi. Ameti- või teenindusasutuses töötav inimene võib pimeda inimesega suurema tõenäosusega kokku puutuda, sest asjatoimetused tuleb siiski ära teha – kas iseseisvalt või saatja abiga. Ilmne on see, et pime inimene vajab igapäevasel toimetulekul kõrvalabi. Ja me kõik saame aidata. Eesti Pimedate Liit on koostanud trükise „Kui kohtad nägemispuudega inimest”.

Loe artiklit

KULTUUR

Tantsupeost said osad ka pimedad

Tänavune tantsupidu oli eriline, sest tänu kirjeldustõlkidele ning reljeefsetele joonistele said tantsupeost osa ka nägemispuudega inimesed. Tantsuetendust käis vaatamas ning positiivseid emotsioone kogesid nägemispuudega inimesed Tallinnast, Tartust, Haapsalust ja Viljandist.  Pikemat ülevaadet ja vahetuid tundeid tantsupeol toimunust saab lugeda järgmisest EPIKoja ajakirjast Sinuga.

Loe edasi

HARIDUS

Kaasav ühiskond eeldab kaasavat haridust

Eesti hariduslike erivajaduste õpilaste hariduskorralduses on toimunud ning tulevikus on eest veel mitmeid uuendusi. Uuringus „Hariduslike erivajadustega õpilaste kaasav hariduskorraldus“ vaadati, kui palju on täna Eestis põhikoolis õppivaid HEV õpilasi, kus nad õpivad ning kas üldse ja kuidas saaks neid enamal määral kaasata tavakoolidesse. Uuringu tulemustest rääkisid ajakirjas Sinuga uuringu läbiviijad Epp Kallaste ja Marko Sõmer.

Loe artiklit

VAIMNE TERVIS

Probleemid vaimse tervise valdkonnas ootavad lahendamist

Üha enam räägitakse avalikult vaimse tervise probleemidest. Kas vaimne tervis on kõigil? Kas vaimne tervis võrdub probleemidejadaga? Keda see teema puudutab? Tausta avas ning küsimustele aitab vastuseid leida Anneli Valdmann Arengukeskus Avitusest, mis on ühtlasi üks EPIKoja toetajaliikmest.

Loe artiklit

PÕNEV LUGEMINE

Erivajadustega loovmeeskond paneb õla alla ainulaadsele sotsiaalkampaaniale

Enne jaanipäeva alustas tööd sotsiaalkampaania loovmeeskond, kuhu kuuluvad nägemispuudega tekstilooja, nõrgenenud kuulmisega fotograaf ja ratastoolis liikuv disainer. Tegemist on Eesti ühe esimese suure teavituskampaaniaga, kus vähenenud töövõimega inimesed ise julgustavad ühiskonda olema erivajaduste suhtes rohkem avatud.

Loe edasi

Koera kaasav teraapia rahustab, motiveerib ja õpetab

Koer võib olla majavalvur või truu sõber. Samas võib koera kaasamisel olla ka teraapiline
eesmärk. Sellisel juhul on tegemist teraapiakoeraga. Teraapiakoer ei ole aga kindlasti iga
suvaline keti-pontu või lihtsalt nunnu sülekoer. Kellega on siis ikkagi tegemist? Saa teada!

Loe artiklit

Kes me oleme?

EPIK missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 3 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 420 organisatsiooni üle Eesti.

Vaata lisa meie koduleheküljelt – www.epikoda.ee

Vaata lisaks!

Meie asukoht

Meie kontaktid

Meie sotsiaalmeedias

EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA UUDISKIRI

AUGUST 2017

Hea lugeja!

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) uudiskirja oleme koondanud puuetega ja erivajadusega inimesi puudutava olulise info. Meie uudiskirjadest leiad palju põnevat nii EPIKoja, meie liikmete kui ka koostööpartnerite tegemistest, olulistest sündmustest ja huvitavatest persoonidest. Lisaks hoiame kursis ning vahendame sotsiaal-, haridus- ja tervishoiusüsteemi muudatusi. Mõnusat lugemist!

OLULINE

Ilmus populaarse käsiraamatu kordustrükk puudega laste peredele

EPIKoda andis välja uuendatud kordustrüki 2017 aasta alguses ilmunud käsiraamatust „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamatu eesmärk on leevendada perede infosulgu, pakkudes lapse elukaare ulatuses sünnist täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest. Lisaks praktiliselt väärtusele pakub käsiraamat emotsionaalset tuge, jagades erilist last kasvatavate perede siiraid kogemuslugusid.

Loe edasi

EPIKoda ootab annetusi käsiraamatu “Teekond erilise lapse kõrval” venekeelse versiooni tarbeks

Oleme alustanud ning jätkame tööd venekeelse käsiraamatu väljatöötamiseks. Uuendatud eestikeelne kordustrükk sai teoks vaid tänu heade inimeste toetusele, mistõttu palume nüüd abi venekeelse versiooni toetamiseks.

Loe edasi

Tasuta nõustamisteenus töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele

EPIKoda alustas augustist 2017 täiendava nõustamisteenuse pakkumist töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks.

Loe edasi

Sotsiaalkindlustusameti uue infosüsteemi arendamine jätkub uute partneritega

Sotsiaalministeerium on otsustanud lõpetada lepingu sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi (SKAIS2) senise arendaja Tietoga, kellega räägitakse praegu läbi lepingu lõpetamise tingimuste üle. Arendaja vahetamine ei mõjuta toetuste ja hüvitiste väljamakseid ega inimestele osutatavaid teenuseid.

Loe edasi

Ühinesid erivajadustega töötajaid toetavad tööandjad

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE kuulutasid välja tööandjate ühisuse, kuhu kuuluvad tööandjad lubavad kohelda vähenenud töövõimega inimesi võrdselt kõigi teiste tööle kandideerijate ja töötajatega. Ühisusega liitus kaksteist tööandjat, kellel on vastastikku positiivne kogemus vähenenud töövõimega töötajaga.

Loe edasi

Seaduseelnõu lubab loota ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve korraldamist

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele võrdse kohtlemise seaduse muudatused, millega muudetakse reeglistik ühtlasemaks ja selgemaks ning laiendatakse diskrimineerimise eest kaitstud inimeste ringi. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve antakse võrdõiguslikkuse volinikule.

Loe edasi

Tuge vajavate õpilaste õppekorraldust plaanitakse muuta

Haridus- ja Teadusministeerium saatis partneritele arvamuse avaldamiseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mille eesmärk on senisest paremini toetada hariduslike erivajadusega õpilasi.

Loe edasi

OLULISEKS ABIKS

Kuidas täita töövõime hindamise ja puude taotluse ühisavaldust?

Abiks on juhend!

Lae juhend alla

Ühisavalduse täitmine tundub keeruline?

Vaata juhendit lihtsas keeles!

Lae juhend alla

Infoleht Abiks töövõime hindamise taotlejale arstivisiidil

Sotsiaalministeerium on EPIKoja ettepanekul koostatud infolehe, mis oleks abiks töövõime hindamise taotlejale arstivisiidil. Infolehel on kirjas juhised, mida töövõime hindamise taotleja saab ise ära teha, et töövõime hindamise protsess ei võtaks ettenähtust kauem aega seoses puudulike andmetega tervise infosüsteemis.

Võta arsti juurde kaasa

EPIKoja tegemised

Viljandimaal toimus traditsiooniline EPIKoja liikmete suvekool

Kahe päeva jooksul õppisime Anzori Barkalaja eestvedamisel, kuidas rakendada organisatsioonikultuuri juhi teostusvahendina, tutvusime Viljandi Kultuuriakadeemia tegevustega, saime ülevaate Viljandi linna puuetega inimeste hoolekandest ja käisime külas Viljandi Puuetega Inimeste Nõukojal.

Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti

Lisaks uuele nõustamisteenusele, pakub EPIKoda endiselt koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Rohkem infot

Veebikeskkond vaba aja soodustustest puudega inimestele

EPIKoda on loonud puuetega inimestele kultuuri, spordi ja transpordi soodustusi koondavat veebikeskkonda, mis on ühtlasi esimene samm Euroopa puudega inimeste kaardi ettevalmistustes. Keskkond on leitav EPIKoja koduleheküljel – www.epikoda.ee/soodustused

MEIE TRÜKISED

Ajakiri Sinuga

EPIKoja võrgustiku ajakiri Sinuga ilmus esmakordselt 1994.aastal. Alates sellest ajast oleme ajakirja andnu välja 3-4 numbrit aastas. Ajakirjal on olnud läbi aja kaks eesmärki – anda EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, puuetega inimestele ning nende peredele ülevaade tehtus-toimunust ja informeerida laiemat üldsust nii puuetega inimeste probleemidest kui ka kordaminekutest.

Sinuga ajakirja viimase ja varasemate numbritega saab tutvuda meie koduleheküljel.  Väljavõtteid viimasest ajakirjast leiab ka sellest uudiskirjast.

VÕRGUSTIK

President Kaljulaid asus Eesti Agrenska Fondi patrooniks

Vabariigi President Kersti Kaljulaid osales augusti alguses koos presidendi kantselei töötajatega Tartumaal fondile kuuluvas Tammistu perekeskuses heakorratalgutel ning sõlmis fondi eestvedajatega kokkuleppe riigipea asumisest fondi patrooniks.

Eesti Agrenska Fond on nõustamis- ja arenduskeskus puuetega lastele, noortele ja nende peredele. EPIKoda on üks SA Eesti Agrenska Fondi asutajatest

Loe edasi

EPIKoja liige Eesti Reumaliit kutsub 26. augustil Rakverre käimispäevale

26. augustil, on toimumas 18. käimispäev, seekord Rakveres. Plaanis on tervisemõõtmised, loeng luu- ja liigesehaigete kehalisest aktiivsusest ja vigastuste vältimisest ning muidugi ka kepikõnni tehnika tutvustus ja soojendusharjutused enne 1 ja 3 km radadele suundumist.

Loe edasi

MTÜ Kakoral valmis käsiraamat ligipääsetava ja mitmekülgse kultuuriürituse korraldamiseks

MTÜ Kakora eestvedamisel, Eesti Töötukassa ja Kultuuriministeeriumi toetusel on valmis saanud materajl “Sündmusi kõigile! Käsiraamat ligipääsetava ja mitmekülgse kultuuriürituse korraldamiseks”, mis aitab tagada parema kultuurisündmuste ligipääsetavuse

Loe edasi

IX Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu

Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu toimub 26. augustil 2017 Viljandi lauluväljakul. Peo traditsioon sai 9 aastat tagasi alguse Kernu hooldekodus oma rahvale korraldatud laulupeost. Tänaseks on sellest saanud kogu Eesti erivajadusega inimeste tõeliselt suureks kooslaulmise pidu. Peole on ennast kirja pannud enam kui 50 laulu- ja tantsurühma ühtekokku enam kui 800 osalejaga.

Loe edasi

Näitus “Nägemise õpetus” Tallinna Kunstihoone galeriis

29. juulist 3. septembrini 2017 eksponeerivad Kunstihoone galeriis oma foto- ,video-, heli- ja skulptuuriinstallatsioone Annika Haas, Elo Liiv ja Jekaterina Kultajeva, kes kujutavad portreefoto ja skulpturaalsete lahenduste kaudu installatiivselt Eesti pimedaid ning tõstatavad laiemalt üles “sotsiaalse pimeduse” temaatika.

Loe edasi

PÕNEV TEADA

Kuidas on kõndida Tallinna liikluskeerises midagi nägemata?

Nägemispuudega raadio saatejuht Jakob Rosin näitab, kuidas on liikuda Tallinnas ilma midagi nägemata. Mis on pimeda inimese jaoks linnas liigeldes kõige keerulisem ja kuidas näiteks toit ilma nägemismeeleta poest koju saada?

Vaata videot

Kes me oleme?

EPIK missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 3 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 420 organisatsiooni üle Eesti.

Vaata lisa meie koduleheküljelt – www.epikoda.ee

Vaata lisaks!

Meie asukoht

Meie kontaktid

Meie sotsiaalmeedias