Koja tutvustus

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on:

 • avalikes huvides tegutsev vabaühendus;
 • katusorganisatsioon Eestis tegutsevatele puuetega inimeste organisatsioonidele;
 • võrgustik, kuhu kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust. Lisaks 3 toetajaliiget. Kokku esindame umbes 285 organisatsiooni üle Eesti;
 • puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostööorgan;
 • arvamusliider puuetega inimeste küsimustes;
 • partner riigile, kohalikele omavalitsustele ja teistele vabaühendustele puuetega inimestega seonduvates teemades.

Oma eesmärkide elluviimiseks:

 • edastame informatsiooni meie liikmesorganisatsioonidele, puuetega inimestele ja partneritele;
 • korraldame koolitusi, seminar ja teabepäevasid;
 • osaleme puuetega inimesi puudutavate poliitikate kujundamise protsessis;
 • kujundame ja edastame arvamusi ja seisukohti puuetega inimesi puudutavates küsimustes;
 • parandame ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste vajadustest ja õigustest;
 • kujundame ühiskonna hoiakuid puuetega inimestesse;
 • vahendame puuetega inimeste alast teavet siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Meie visioon:

Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.

Meie missioon:

Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Vaata lisaks:

Meie tööks olulised dokumendid

Lähtume oma töös Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Vaata ka EPIKoja infovoldikut

Olulist infot koondame oma uudiskirja ning meie tegemisi saab jälgida ka Facebookis.