Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset ja/või praktilist tuge.

Mõistet „kogemusnõustamine“ kasutatakse ka eneseabivaldkonnas, kus eneseabiorganisatsiooni või grupi liikmed kohtuvad kui võrdsed, et anda üksteisele vastastikust tuge ja abi. Sellistel juhtudel märgib kogemusnõustaja isikut, kellel ei ole tugiisikuna rohkem ekspertteadmisi kui nendel, kellele ta abi osutab ning omavahelistes suhetes on kõik võrdsed. Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase

kogemusnõustamise alase väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi.

5. septembril 2017 asutati Eestis Kogemusnõustajate Koda kui Eesti kogemusnõustajate katusorganisatsioon. EPIKoda on üks organisatsiooni asutajaliikmetest.

Loe lisa:

Kogemusnõustamise teenuse soovituslik juhend

Kogemusnõustamise koolituskava, mis tugineb eeltoodud juhendile ning on kehtestatud sotsiaalkaitseministri määrusega

Arengukeskuse Avitus kogemusnõustamise teenus

Tallinna Puuetega Inimeste Koja kogemusnõustamise teenus

ÜTI webinar kogemusnõustamisest ja erivajadusega inimeste ning avaliku tähelepanu problemaatikast