Koolitused

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostab ja viib läbi ka täiskasvanute täiendkoolitusi nii oma liikmesorganisatsioonidele kui väljapoole. Koolituste õppekavad töötatakse välja vastavalt koolituse tellija koolitusvajadusele või koolitushankel osalemiseks.

EPIKoda lähtub täienduskoolituste pakkumisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel ligipääsetavuse ja kaasatuse põhimõttest.

Pöörduge lahkelt meie poole, kui vajate koolitusi erivajadustega inimestest (nõustamine, toimetulek, õppimine, töötamine, toetamine, kogemused, kaasamine, suhtlemine, klienditeenindus jne), sotsiaalsüsteemi toimimisest, ligipääsetavusest, keskkonna kohandamisest ja abivahenditest, erivajadustega inimeste valdkonna riiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest jne. Koostame just teie koolitusvajadusele vastava õppekava ja leiame parimad võimalikud koolitajad.

EPIKojal ligipääsetavate koolitusruumide kohta leiate info siit lingilt:
http://www.epikoda.ee/kontakt/ruumide-rent

Meie kontakt-e-post on epikoda@epikoda.ee ja telefon 6616629.