Tegevused ja projektid

Oma igapäeva tegevusi viime ellu tegevusprogrammi kavandatud tegevuste alusel, millest  mõned on ajaliselt piiritletud ja mõned toimuvad läbivalt terve aasta jooksul. Tegevuste olulisemateks eesmärkideks on EPIKoja liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite kaasamine ja pädevuste edasiarendamine, EPIKoja rolli tugevdamine siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis ja puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse tõstmine. Lisaks viime läbi ka mitmesuguseid lisaprojekte.

Vaata meie tegevuskavasid ning läbiviidud projekte:

EPIKoja läbiviidud tegevused 2018

EPIKoja tegevuskava 2017

EPIKoja läbiviidud tegevused 2017

EPIKoja tegevuskava 2016

EPIKoja läbiviidud tegevused 2016

EPIKoja tegevuskava 2015

EPIKoja läbiviidud tegevused 2015

EPIKoja tegevuskava 2014

EPIKoja läbiviidud tegevused 2014

EPIKoja võrgustiku tegevusaruanne 2014

EPIKoja läbiviidud tegevused 2013

EPIKoja võrgustiku tegevusaruanne 2013 pdf

EPIKoja tegevuskava 2012

EPIKoja läbiviidud tegevused 2012

EPIKoja võrgustiku tegevusaruanne 2012 pdf

EPIKoja tegevuskava 2011 ja varasemalt

EPIKoja võrgustiku tegevusaruanne 2010 pdf