Väliskoostöö

Eesti Puuetega Inimeste Koda teeb koostööd erinevate riikide puuetega inimeste katusorganisatsioonidega ning mitmete Euroopa tasandi organisatsioonidega. Välistegevuse projektipõhised algatused leiad projektide alt ning igaaastased välissuhete valdkonna arengud on ära toodud vastava aasta tegevuskavas. Siia on ära toodud oluliste alalise iseloomuga koostööd ning lingid organisatsioonidele, kus EPIKoda on liige või mille töös väga aktiivselt osaleb.

SA Eesti Agrenska Fond – Eesti-Rootsi ühine algatus puuetega laste ja perede elukvaliteedi parandamiseks ning puudespetsiifilise info jagamiseks

www.agrenska.ee

Euroopa Puuetega Inimeste Foorum – Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide katusorganisatsioon Euroopas

www.edf-feph.org

Euroopa Patsientide Foorum – Patsientide õiguste eest seisev Euroopa katusorganisatsioon

www.eu-patient.eu

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – Sild Euroopa ja organiseeritud kodanikuühiskonna vahel

www.eesc.europa.eu

Euroopa Harvaesinevate Haiguste Katusorganisatsioon EURORDIS

www.eurordis.org

Läti Puuetega Inimeste Koostööorganisatsioon SUSTENTO

www.sustento.lv

Leedu Puuetega Inimeste Foorum

www.lnf.lt