Liikmed

Eesti Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsioon, ühendades Eesti puuetega inimeste ühendusi ning liite. EPIKoda asutati 26. veebruaril 1993 ning 2012. aasta seisuga kuulub EPIKoja koosseisu 16 maakonna puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust. Lisaks 3 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 420 organisatsiooni. EPIKoja liikmeteks on juriidilised isikud, mille liikmetest moodustavad puuetega inimesed ja pereliikmed või nende organisatsioonid vähemalt 51% liikmeskonnast ning juhtorganitest. EPIKoda ei rakenda sisseastumismaksu, samuti ei ole liikmemaksu.

Liidud, seltsid ja ühingud

Toetajaliikmed

Maakondlikud kojad