Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

Visioon:
Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.
Missioon:
Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Liitu meie uudiskirjaga:


EPIKoda Facebookis:

Uudised

Maanteeamet kehtestas MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse ning MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel maakonnaliinidel nulleurose piletihinna kõigile keskmise ja raske puudega ning puuduva töövõimega isikutele, töövõimetuspensionäridele ning sügava puudega isiku saatjale, kellel puudub seaduse alusel kehtestatud tasuta sõidu õigus. Loe edasi »

RIA uuendas ID-kaardi tarkvara ning DigiDoc4 värske versioon (4.2.2) toetab ekraanilugeritega peamiste funktsioonide kasutamist

Ekraanilugerite tugi võimaldab vaegnägijatel DigiDoc4s digiallkirja lisada ning valideerida allkirjastatud dokumente. “Tuhat tänu meid aidanud inimestele, kelle abil veendusime, et ekraanilugeriga saab nii mobiil-ID kui ka ID-kaardiga digiallkirja lisada,” ütles RIA elektroonilise identiteedi osakonna juht Margus Arm. Loe edasi »

Peace Child Eestil koostöös Integratsiooni Sihtasutusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga,  Eesti Noorteühenduste Liiduga ja Eriline Maailmaga on rõõm Teid kutsuda Suvekooli “Hoolin, kaasan ja mõistan”, mis toimub 6.- 8 september 2019, Tallink City Hoteli konverentskeskuses. Loe edasi »

2019. a I poolaasta mõjukaimaks saavutuseks kujunes ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi ÜRO PIK) täitmise variraporti (edaspidi variraport) lühendatud ja inglise keelde tõlgitud versiooni esitamine ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteele 13.02 ning videokonverentsi vahendusel eelkaitsmine 09.04. Peale tutvumist riigi raporti ja EPIKoja variraportiga ning eelkaitsmist koostas ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee soovitused Eesti riigile (List of Issues), millele riik koostab kirjaliku vastuse enne 2020. kevadesse kavandatud riigi raporti kaitsmist komitees. Soovitused on avaldatud ÜRO kodulehel Oluline saavutus EPIKoja huvikaitsetegevuse jaoks on, et mitmed meie variraportis ja eelkaitsmisel käsitletud küsimused on riigile sõnastatud soovitustes kajastamist leidnud. Loe edasi »

25. juunil kirjutas ERR “MKM: igaks erijuhtumiks ei saa puudega inimestele sobivaimat sõiduvõimalust tagada”. Artiklis toodi välja, et õiguskantsler juhtis majandusministeeriumi (MKM) tähelepanu sellele, et kui raudteeremondi ajal rongid bussidega asendatakse, jäävad hätta puuetega inimesed ja väikelaste vanemad. Ministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas sõnul ei ole alati võimalik tagada kõigile sõitjagruppidele igaks erijuhtumiks sobivaimaid sõiduvõimalusi.

“MKM seisukoht tekitab hämmastust, eriti seitse aastat peale ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimist Eestis,” tõdeb EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht. Loe edasi »

Eesti Puuetega Inimeste Koda koos teiste koostööpartneritega on võtnud südameasjaks kohandada 2019. aasta Eesti olulisim kultuurisündmus, XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm”, ligipääsetavaks puudega inimestele.

Tantsupeo etenduse peaproov  4. juulil kell 15.00 Tallinna Kalevi keskstaadionil on ligipääsetav nägemispuudega inimestele. Tantsupeo peaproovis on kirjeldustõlge, mida teevad professionaalsed kirjeldustõlgid. Tõlget saab kuulata kõrvaklappidest ning nägemispuudega inimestele on ligipääsetavuse tagamiseks valmistatud taktiilne tantsupeo teatmik. See koosneb tantsustaadioni skeemist, idee lühitutvustusest ja esitatavate tantsude taktiilsetest põhijoonistest, kuhu on taktiilses ja punktkirjas toodud tantsu autor, nimi ja esitajad. Nägemispuudega inimestele on eraldatud kohad sektoris 5, mille lähedal on raadiosaatetehnika ja kirjeldustõlgid. Nägemispuudega inimesed saavad pileteid Eesti Pimedate Liidu kaudu (epl@pimedateliit.ee).

Loe edasi »

Head sõbrad,  koostööpartnerid!

Eesti Puuetega Inimeste Koja maja Toompuiestee 10 I korrus on alates 1. juulist kuni 28. juulini 2019 suletud.

Sel perioodil saab meiega kõige kiiremini ühendust läbi EPIKoja üldmeili – epikoda@epikoda.ee

Nõustamisteenuse kontaktkohtumised töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele toimuvad järgmistel kuupäevadel:

  • 2. juulil kell 09.00-17.00
  • 4. juulil kell 09.00-17.00
  • 9. juulil kell 09.00-17.00
  • 11. juulil kell 09.00-17.00
  • 16. juulil kell 09.00-17.00
  • 18. juulil kell 09.00-17.00
  • 25. juulil kell 09.00-17.00
  • 01. augustil kell 09.00-17.00

Nõustamisele eelregistreerimiseks helistada telefonil 671 5909 või kirjutada noustaja@epikoda.ee

Soovime kaunist suve!

EPIKoja tegevmeeskond

Sotsiaalkindlustusamet pakub alates 12. juunist vähenenud töövõime ja kuulmislangusega inimestele kirjutustõlke teenust. Kuulmislangusega inimene saab tõlgi tellida näiteks arsti juurde, ametiasutusse, töövestlusele või kultuuriüritusele minnes.

Täna on Eestis sellise teenuse sihtrühm umbes 4000 inimest. Teenuse ajal on tõlk inimese kõrval ning sisestab kuuldava teksti ekraanile, kust teenust vajav inimene seda lugeda saab. „Tõlk sarnaneb selles situatsioonis abivahendiga – ta teeb kuuldava teksti nähtavaks, nii et seda saab samal ajal ekraanilt lugeda,“ selgitas sotsiaalkindlustusameti tõlketeenuste projektijuht Timo Hansman.

Esimest korda pakuti kirjutustõlke teenust eelmise aasta maikuust detsembrini. Siis kasutas seda 35 inimest 53 erinevas tõlkesituatsioonis kokku 260 tundi. Loe edasi »

Juba paari nädala pärast toimub Eestis laulu- ja tantsupidu. Korraldajad on koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja ja teiste koostööpartneritega on võtnud südameasjaks kohandada 2019. aasta Eesti olulisim kultuurisündmus, XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm”, ligipääsetavaks puudega inimestele.

KUULMISPUUDEGA inimestele on LAULUPIDU ligipääsetav järgmiselt:

EESTI VIIPEKEELSETELE KURTIDELE 7. juulil kell 14.00 Tallinna Lauluväljakul toimuv kontsert. Tuletorni kõrval, sektoris 7A, on ratastooliala ning VIIPEALA ja professionaalsed eesti viipekeele tõlgid. Seal on istekohad 50-le inimesele. Kohal on ka 2 vabatahtlikku, kes vajadusel abistavad. Kontserdi orienteeruv lõpp on kell 21.00.

Selleks, et planeerida paremini istekohti 7. juuli kontserdil inimestele sektoris 7A, anna palun teada oma osalemisest ja täida ankeet hiljemalt 29. juuniks kell 17.00. NB! Ankeeti palume täita neil inimestel, kes vajavad viipekeeletõlget! Registreeru: http://tiny.cc/2w0j8y Loe edasi »

Kui seni said abivahendi vajadust tuvastada pere- ja eriarstid, rehabilitatsioonimeeskonnad ning füsio- ja tegevusterapeudid., siis selle aasta juulist saavad põetus- ja hooldusabivahendite ning lihtsamate liikumisabivahendite vajadust tuvastada ka õed, kes on läbinud Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Õdede Liidu poolt korraldatud abivahendite alase täiendkoolituse.

Koolitusel antakse ülevaate abivahendisüsteemist, samuti sellest, millised õigusaktid seda valdkonda reguleerivad, millised abivahendid kuuluvad hüvitamisele ning millised on abivahendi soetamise tingimused. Ülevaate saab ka erinevate süsteemide kohta, mille kaudu riik abivahendeid või meditsiiniseadmeid rahastab. Täiendkoolituse läbinud õele väljastab sotsiaalkindlustusamet e-tunnistuse. Koolituse läbinud õdede nimekiri avaldatakse sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Tänaseks on täiendõppe läbinud juba 81 õde.

Endiselt saavad abivahendi vajadust tuvastada ka pere- ja eriarstid, rehabilitatsioonimeeskonnad ning füsio- ja tegevusterapeudid. Tänu uuele muudatusele saavad inimesed loodetavasti abivahendi kiiremini ning ühtlasi vähendab see ka pere- ja eriarstide töökoormust.

Abivahendite hüvitamise kohta loe abivahendite infoleht (eesti ja vene keeles)